Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN NEKOTEK

Địa chỉ: 223A Hoang Dieu 2, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC.

Hotline: +84 916 836 916
Email: info@necotek.vn, My@necotek.vn
Website: www.necotek.vn